Assistència

Es concedeixen dos tipus d’ajuts: les prestacions educacionals i les assistencials. Poden beneficiar-se d’elles les persones que hagin estat metges col·legiats, vídus/es o orfes de metges col·legiats.

Prestacions educacionals per a orfes de metges

 • Ajut econòmic puntual per a orfes de metges o metgessa col·legiat, mare/pare o ambdós inclosos, i que siguin menors de 21 anys.
  L’ajut es per a :
  • Beques per a estudis superiors acadèmics (no inclosos Màsters, proves d'accés, etc...).
  • El cost d’expedició de títols acadèmics.
 • Prestació periòdica mensual per als orfes absoluts (de pare i mare).

Prestacions assistencials

Prestacions periòdiques mensuals per a:

 • Vidus/es de metges/esses.
 • Metges/esses jubilats/des.
 • Metges/esses discapacitats/des.
 • Orfes de metges/esses discapacitats/des.

En tots els casos els perceptors de l'ajut han de tenir uns ingressos inferiors als màxims establerts pel Programa de Protecció Social, per tots els conceptes.

Prestacions educatives i assistencials de caràcter periòdic