Conciliació

El temps disponible, les responsabilitats familiars i la jornada laboral, així com el ritme de treball dels col·legiats, condiciona la forma en què es viu la conciliació de l'àmbit laboral i personal.

Des del Programa de Protecció Social es vol fer més fàcil la conciliació principalment amb l'arribada d'un nou membre a la família o un canvi de residència.

Conciliació