Conciliació

COVID-19: Temporalment s’amplia la franja d’edat fins els 12 anys (inclosos) pel Servei de Suport familiar que inclou servei de cangur i de tasques de la llar, mantenint els criteris d’accés establerts en aquest ajut, atès a l’excepcionalitat del moment.

 

El temps disponible, les responsabilitats familiars i la jornada laboral, així com el ritme de treball dels col·legiats, condiciona la forma en què es viu la conciliació de l'àmbit laboral i personal.

Des del programa de protecció social es vol fer mes fàcil la conciliació principalment amb l'arribada d'un membre a la família o un canvi de residencia.

Conciliació