Canastreta per al nou nat

Conciliació

A partir del 7 de setembre de 2020, i atesa la situació excepcional actual, les canastretes s’enviaran a domicili fins nou avís

Preguem ens facin una trucada abans de passar a recollir-les

El CoMB, a través del programa de Protecció Social, vol felicitar a tots aquells col·legiats que esdevenen pares en un moment tant especial i contribuir a alleugerar les despeses inicials que implica l'arribada d’un fill amb una canastreta amb una selecció de productes de primera qualitat. 

Hi poden accedir aquelles famílies que durant aquest any esdevinguin pares biològics o adoptius o bé hagin acollit temporalment un infant tutelat. En els dos darrers supòsits la concessió queda condicionada a l'edat de l’infant.

El període per poder presentar sol·licituds d'Ajuts de la Canastreta per al nou nat, així com l'entrega de la mateixa, finalitza el 28 de febrer de l'any següent al naixement de l'infant. 

Durant el mes d’agost no s’entregaran canastretes per al nou nat.  Es tornarà a fer entrega a partir de 01 de setembre.  Per més informació poseu-vos en contacte amb el departament del Programa de Protecció Social. Disculpeu les molèsties.

El Col·legi de Metges de Barcelona, també vol donar suport a aquells/elles metges/esses col·legiats/ades que han estat pares/mares amb una reducció de la quota col·legial per Incapacitat Temporal (IT) mentre duri el termini d'IT per maternitat/paternitat.

Més informació de la Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per Incapacitat Temporal per maternitat/paternitat.


Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.