Ajut per a la llar d'infants

Conciliació

La llar d'infants representa un cost important per a les famílies. Per alleugerir-lo, el Programa de Protecció Social ajuda amb un suport econòmic puntual a cobrir les primeres despeses a les famílies amb fills de 0 a 3 anys. La concessió és d'un ajut a l'any i per fill.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.