Suport econòmic per a colònies o casals d'estiu

Conciliació

Suport econòmic per a fer front el pagament de casals o colònies d'estiu. El termini per a la sol·licitud és de juny a setembre per a fills fins a 12 anys.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.