Serveis Assistencials

El Programa de Protecció Social ofereix serveis assistencials d’alta qualitat amb unes condicions preferents per als metges col·legiats i els seus familiars gràcies a una xarxa d’acords amb entitats proveïdores especialistes en l’àmbit de l’atenció social.

Places residencials per a gent gran
Places residencials per a gent gran

Servei per a persones que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària o que necessiten supervisió constant.

Serveis d’atenció a domicili
Serveis d’atenció a domicili

Serveis de cura personal, cura a la llar i atenció sanitària.

Centre de dia
Centre de dia

Servei d'acolliment diürn per a persones que presenten un cert grau de dependencia. Se'ls ofereix el suport, la supervisió i l’assistència necessàries com a complement a alguna atenció familiar o formal.

Teleassistència i localització
Teleassistència i localització

Acompanyament a les persones en situació de risc per factors d’edat, fragilitat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes.

Rehabilitació cognitiva
Serveis de Rehabilitació cognitiva

Recurs ambulatori diürn, alternatiu a la hospitalització, que ofereix un servei d'atenció terapèutica continuada a aquells malalts amb problemes cognitius.

Serveis d’adaptació de la llar
Serveis d’adaptació de la llar

Ajudes tècniques i adaptació a la llar per a persones amb discapacitat que ajuden a prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una deficiència.

Servei de fisioteràpia i rehabilitació
Servei de fisioteràpia i rehabilitació

Recurs de rehabilitació i fisioteràpia que ofereix una atenció terapèutica continuada a aquelles persones amb problemes funcionals, respiratoris o neurològics.