Serveis Assistencials

El Programa de Protecció Social ofereix serveis assistencials d’alta qualitat amb unes condicions preferents per als metges col·legiats i els seus familiars gràcies a una xarxa d’acords amb entitats col·laboradores especialistes en l’àmbit de l’atenció social.

Places residencials per a gent gran
Places residencials per a gent gran

Servei per a persones que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària o que necessiten supervisió constant.

Serveis d’atenció a domicili
Serveis d’atenció a domicili

Serveis de cura personal, cura a la llar i atenció sanitària.

Centre de dia
Centre de dia

Servei d'acolliment diürn per a persones que presenten un cert grau de dependència. Se'ls ofereix el suport, la supervisió i l’assistència necessaris com a complement a alguna atenció familiar o formal.

Teleassistència i localització
Teleassistència i localització

Acompanyament a les persones en situació de risc per factors d’edat, fragilitat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, a través d'un terminal connectat a una central d'alarmes.

Rehabilitació cognitiva
Serveis d'atenció psicològica i terapèutica

Servei d'atenció psicològica, orientada a entendre, motivar i estimular els recursos personals i habilitats per encarar la situació de conflicte trobant solucions.

Serveis d’adaptació de la llar
Serveis d’adaptació de la llar

Ajudes tècniques i adaptació a la llar per a persones amb discapacitat que ajuden a prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una deficiència.

Servei de fisioteràpia i rehabilitació
Servei de fisioteràpia i rehabilitació

Recurs de rehabilitació i fisioteràpia que ofereix una atenció terapèutica continuada a aquelles persones amb problemes funcionals, respiratoris o neurològics.

Apartaments amb serveis comuns
Apartaments amb serveis comuns:

Un concepte d'habitatges pensat per facilitar que les persones grans i autònomes tinguin la màxima independència, seguretat, confort i tota classe de serveis.