Servei de suport familiar

Conciliació

Prestació de serveis adreçats a aquells col·legiats en actiu professional amb fills de 0 a 12 anys als qui els resulta difícil conciliar la vida familiar amb la laboral. Els serveis inclouen cangur  i servei de tasques de la llar (a l'any es pot optar a una de les dues modalitats de servei). S’incrementen les hores de servei per a les famílies nombroses, monoparentals i amb fills amb diversitat funcional. Les hores dels serveis atorgats s'han d'exhaurir dins de l'any en curs de la concessió.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.