Suport al MIR

Conciliació

Oberta convocatòria per tramitar el Suport Mir del 5/04/2023 al 15/11/2024

Suport econòmic puntual per als metges residents de primer any, quan han canviat de domicili a una altra província per l'assignació de la plaça MIR.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.