Valoració neuropsicològica post COVID-19

Valoració neuropsicològica post COVID-19

És sabut que el confinament I la pandèmia estan produint seqüeles importants en l’àmbit cognitiu, emocional i físic. Per aquest motiu, des del Programa de Protecció Social (PPS) i gràcies a INA Memory Center, oferim de forma gratuïta una valoració neuropsicològica i neurofísica  per a tots aquells col·legiats  i familiars directes que ho  requereixin com a  conseqüència de la pandèmia.

A qui va dirigit aquest servei? 

Aquestes conseqüències han estat molt rellevants en persones que estaven realitzant un tractament neurorehabilitador i l'han vist interromput; en persones que durant la pandèmia han patit una malaltia neurològica amb conseqüències i necessitats físiques, psicològiques, sensorials i cognitives que no han rebut el tractament adequat, i a vegades ni tan sols la valoració de les seves necessitats terapèutiques, i, finalment, en persones que han patit la COVID-19 i troben seqüeles en el seu estat actual que estan disminuint la seva qualitat de vida.

Per aquest motiu, des del PPS, a través de l’equip de l’INA Memory Center, posem a l’abast dels col·legiats i els seus familiars que, per qualsevol de les causes abans esmentades necessitin una valoració neuropsicològica i neurofísica,  la possibilitat de realitzar una exploració completa de l'estat de les seves capacitats cognitives, emocionals i físiques actuals amb els nostres professionals i tecnologia.

Aquesta intervenció se centra especialment en les capacitats més afectades, com el benestar emocional, l’estat ansiós, dificultats en memòria, concentració i comunicació, així com pèrdues del to muscular, dificultats o limitacions de mobilitat i espasticitats a causa del confinament, la mancança de teràpia o el deteriorament per causa de la COVID-19.
Aquestes proves s'acompanyaran d'un informe amb el resultat de l'estat en el qual es troba la persona, i la corresponent orientació terapèutica en cas de ser necessària. D’igual manera, un cop valorat cada cas individualment, s’oferiran consells per tal de poder tornar a la normalitat d'una forma més fàcil i amb eines que aportin seguretat.

Totes les persones ateses i valorades tindran oberta una línia d'assessorament via correu electrònic o trucada telefònica per a qualsevol aspecte, canvi o dubte que pugui sorgir en aquest nou procés.

La intervenció es realitzarà de forma presencial o telemàtica, segons es requereixi.

Contacte
Programa de Protecció Social
Telèfon directe: 93 567 88 94
proteccio-socialcomb.cat


Cost de la intervenció
0 €. 100 % bonificat per a col·legiats i familiars directes.