Suport per convalescència malalts COVID-19

Suport per convalescència malalts COVID-19

Servei de rehabilitació adreçat a aquells metges que actualment estan en situació de baixa laboral per haver-se infectat de la COVID-19 en el seu lloc de treball. L’objectiu de l’ajut és donar cobertura assistencial a aquests metges que a causa de la malaltia estiguin patint seqüeles funcionals, respiratòries, etc.

Requisits econòmics: Ingressos mensuals del col·legiat per baixa laboral de <3.000€.


Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.