Ajut econòmic puntual per a Centre Residencial

Ajut econòmic puntual per a centre residencial

Suport econòmic amb caràcter puntual i finalista adreçat a col·legiats i/o familiars propers que es troben en situació de gran dependència, i que estan ingressats de forma permanent en un Centre residencial o llar residència.

L’ajut serveix per contribuir a fer front a les despeses derivades del cost que genera estar en un Centre residencial o Llar residència.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.