Suport per a l'adaptació de la llar o ajudes tècniques

Dependència

Suport econòmic adreçat a adaptar la llar davant d'una situació de dependència. L'ajut va dirigit a la valoració de les necessitats específiques, la reforma o l'adquisició de material adaptat. El Centre de Vida Independent serà qui emetrà la valoració de les necessitats del domicili. L'ajut s'adreça a col·legiats i/o familiars que tinguin reconeguda la situació de dependència, i també a aquells que es trobin en tràmits per tal de millorar la seva autonomia personal. 

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.