Suport per al tractament de l’atenció especialitzada a fills de 6 a 12 anys

atenció especialitzada de 6 a 12 anys

Suport econòmic per a donar cobertura a les despeses originades per la necessitat de tractaments especialitzats a fills de metges col·legiats de 6 a 12 anys que presenten necessitats especials, transitòries o permanents, originades per deficiències o alteracions del desenvolupament.

L’ajut econòmic es farà efectiu en dos terminis durant l’any:

  • El primer, entre els mesos de gener a juliol.
  • El segon, de setembre a desembre

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.