Suport per al tractament de l'atenció especialitzada a fills de 6 a 12 anys

atenció especialitzada de 6 a 12 anys

Suport econòmic per a donar cobertura a les despeses originades per la necessitat de tractaments especialitzats a fills de metges col·legiats de 6 a 12 anys que presenten necessitats especials, transitòries o permanents, originades per deficiències o alteracions del desenvolupament.

El pagament de l’ajut es farà efectiu dos cops l’any:

  • Juliol: Factures aportades entre els mesos de gener i juliol de l’any en curs.
  • Desembre: Factures aportades entre els mesos de setembre a desembre de l’any en curs.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.