Suport d’acompanyament per a fills de metges amb diversitat funcional

Suport d’acompanyament per a fills de metges amb diversitat funcional

Donar cobertura assistencial especialitzada a fills de metges col·legiats amb  diversitat funcional (diversitat intel·lectual), per tal de poder personalitzar la seva atenció i promoure la conciliació familiar i professional.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.