Ajut econòmic puntual

Dependència

Suport econòmic únic per a col·legiats i/o familiars propers que tenen reconeguda la seva situació de dependència per part de l'administració pública competent, o que està en tràmits, per tal de fer front a les despeses que es deriven de la seva situació. 

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.