Servei de suport psicològic per familiars de metges, metges jubilats i/o sense exercici per incapacitat laboral permanent

Servei de suport psicològic per familiars de metges, metges jubilats i/o sense exercici per incapacitat laboral permanent

Oferir suport emocional i psicològic a familiars de metges de primer grau de consanguinitat i a metges jubilats o sense exercici per incapacitat laboral absoluta o gran invalidesa.

Se’ls hi oferirà atenció psicològica breu i focal, orientada a entendre, motivar i estimular els propis recursos personals i habilitats per encarar la situació problemàtica o de conflicte.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.