Suport per al transport adaptat

Dependència

Ajut per facilitar el desplaçament des del domicili fins a centres assistencials de dia. La finalitat d'aquest servei consisteix en facilitar la participació de les persones amb dependència o discapacitat fora de l'entorn familiar, donant resposta a les necessitats de trasllat dels domicilis als centres d'atenció així com la seva tornada, en aquells municipis on no es trobi cobert aquest servei.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.