Servei de teleassistència i localització

Dependència

Servei adreçat a garantir que els col·legiats de més de 75 anys que visquin sols i/o familiars en situació de dependència, puguin gaudir del servei de teleassistència al seu domicili.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Pots enviar el formulari de sol·licitud i la documentació per correu electrònic a proteccio-social o per correu postal a Passeig Bonanova, 47, 1a planta 08017 Barcelona.
Si necessites més informació pots trobar-nos al telèfon 93 567 88 94.


Serà imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.