Calculadora

Introducció

IMPORTANT: Aquesta calculadora de la dependència està adequada al nou Barem en vigor des del 18 de febrer de 2012.

La valoració de dependència que tindrà en compte l'administració la realitza un equip de professionals amb l'acreditació corresponent. El que té a continuació és un formulari basat en els criteris de la Llei. Si respon de forma veraç, obtindrà una valoració bastant aproximada del nivell de dependència de la persona, encara que de cap manera podrà substituir la que determini l'equip de professionals.

Respondre a totes les preguntes el portarà entre 10 i 20 minuts.

 

Perfil

Selecciona el perfil corresponent a la persona de la qual voleu calcular el grau de dependència


Nota: Si la persona té un diagnòstic psiquiàtric que indica que tot i el tractament, oposa una especial resistència a ser ajudat/da, la calculadora pot ser particularment imprecisa.

 

Calculadora elaborada per Inforesidencias.com, el buscador/comparador de residències on line.