Qui som

Seccions col·legials

Les seccions col·legials són òrgans interns de participació del CoMB

Cada secció està formada per col·legiats i col·legiades amb característiques comunes d’exercici professional

Debaten, proposen i defensen aspectes específics de la problemática profesional comuna

Assessoren a la junta del CoMB en temes professionals concrets i quan així ho sol·licita