Estudiants CoMB

Estudiants Ciències de la Salut

Nombrosos estudis evidencien que els estudiants de Ciències de la Salut estan exposats a una sèrie de factors de risc que poden incidir en la seva salut mental i emocional. L’elevada exigència acadèmica, la pressió per assolir uns resultats brillants o l’inici de la pràctica clínica en un sistema sanitari complex poden convertir-se en una font d’estrès per aquests estudiants, que també han de fer front a la seva pròpia vulnerabilitat psicobiològica i als conflictes propis de la seva edat.

S’estima que el 50% dels estudiants de Ciències de la Salut, concretament els de Medicina, patiran esgotament emocional en algun moment de la carrera amb la possibilitat que això derivi en trastorns depressius, d’ansietat, burnout, addiccions o fins i tot, en ideacions suïcides.

Davant aquesta preocupant situació, des de Fundació Galatea hem posat en marxa el Pla Pilot d’Atenció Integral en Salut Mental als estudiants de Ciències de la Salut amb l’objectiu de promoure la detecció precoç, l’assistència i la prevenció i promoció de la salut, tant entre els alumnes com entre els professors.

Aquesta experiència pilot, que hem desenvolupat en estreta col·laboració amb set universitats catalanes i el Departament de Salut, s’adreça en una primera fase als estudiants de Medicina i més endavant s’ampliarà a estudiants d’altres professions sanitàries. Aquell alumne que ho necessiti pot adreçar-se al coordinador del programa de la seva universitat, que farà una primera valoració del cas, sempre de forma confidencial i gratuïta. En funció d’aquesta primera presa de contacte i de les necessitats de l’alumne, es derivarà als nostres serveis assistencials.