Metges

Registre de títol d’especialista

Per registrar la teva especialitat al CoMB, cal, en primer lloc, haver tramitat el teu títol d’especialista al Ministeri de Sanitat.

Un cop el Ministeri publica la teva especialitat i t’ho notifica (un període aproximat de 6 mesos des de que ho tramites), ja pots registrar l’especialitat al Col·legi.

Tenir registrada l'especialitat mèdica al Col·legi, et servirà perquè consti en el registre públic del web col·legial, on els pacients i també possibles empreses, quan busquis feina, puguin verificar que estàs en possessió del títol d'especialista.

Tenir registrat el títol és necessari en cas que vulguis marxar a treballar a l’estranger.

El títol d'especialista també apareixerà en el carnet col·legial.

Registre de títol d’especialista

Títol d'especialista (original)

Si encara no disposes del títol d’especialista original, podem registrar la teva especialitat si aquesta consta publicada a la Consulta de Títols Universitaris Oficials del Ministeri d’Educació.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Per correu electrònic a col.metges
Si el format de l’original del títol és electrònic.

Per registrar la teva especialitat al CoMB, cal, en primer lloc, haver tramitat el teu títol d’especialista al Ministeri de Sanitat.

Com es tramita:

El Ministeri de Sanitat posa a disposició dels residents, docència, etc. el SIREF (Sistema d'informació del registre d'especialistes en formació).

A partir de l'01/01/2022 els títols d'especialistes en Ciències de la Salut s'expediran pel Ministeri de Sanitat, es farà d'ofici pel departament en format electrònic i facilitaran un certificat substitutori, fins que s'estableixi un procediment definitiu.

  • Per sol·licitar el certificat provisional substitutori cal enviar un correu electrònic a registro.residentes@sanidad.gob.es adjuntant el document d'identitat.
  • Si vas acabar la residència abans del 01/01/2022 i NO vas sol·licitar el títol, també ho podràs fer a la mateixa adreça adjuntant document d'identitat + auto certificat signat electrònicament, on es declara no haver pagat les taxes d'expedició model 790, codi 059 abans del 01/01/2022.

Les persones que ja han pagat les taxes per l'emissió del títol pel Ministeri de Sanitat abans del 01/01/2022 cal que es dirigeixin al Ministeri d'Universitats per continuar amb la tramitació.

Més informació

Quin termini he d’ençà que faci el registre al Ministeri fins que trameten l’ordre de concessió del títol?

Aproximadament un mes o un mes i mig.

Quant trigaré a tenir el títol definitiu?

Aproximadament 6 mesos des del pagament de les taxes.

Han tancat  l’enllaç de concessió del títol d’especialista en ciències de la salut per l’any en curs (obert de maig fins abril de l’any següent). Com puc tramitar el títol?

Cal que ho facis a l’enllaç Expedició de títols d’especialista en ciències de la salut, obert permanentment.

Fa molt de temps que he fet el registre al Ministeri, però encara no m’han enviat l’ordre de concessió. On puc consultar l’estat del tràmit?
Es pot consultar:

  • a la mateixa seu electrònica: formulari.
  • al telèfon 060 de l'Administració General de l'Estat.
  • Entrant dins el resguard per saber en quin estat es troba el tràmit.

Què em cal per registrar-me a la seu del Ministeri?

Es pot registrar la sol·licitud del títol amb certificat digital, DNI electrònic,  e-clave o amb usuari i contrasenya.