Metges

Baixa de col·legiació

Si deixes d’exercir l’activitat mèdica a la província de Barcelona, pots sol·licitar voluntàriament la teva baixa a la Junta de Govern del Col·legi.

En cas de defunció d’un col·legiat, cal que es comuniqui per tramitar la seva baixa col·legial.

Si deixes d’exercir l’activitat mèdica a la província de Barcelona, pots sol·licitar voluntàriament la teva baixa a la Junta de Govern del Col·legi. Aquesta acordarà la baixa una vegada s’hagi verificat l’acompliment de tots els requeriments legals i estatutaris.

Tingues en compte que, segons el conveni signat amb el Departament de Salut, si es tracta d'una baixa a la jubilació, aquesta suposarà la pèrdua del dret de sol·licitar talonaris de receptes del Servei Català de la Salut davant d’una eventual reincorporació.

Per tramitar la baixa de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, i per conèixer les seves condicions, t’hauràs de posar en contacte amb el Servei de Responsabilitat Professional.

Documentació

2

Carnet col·legial. Retornar-lo al CoMB personalment o per correu postal.

3

Talonari dels estupefaents. Si en el moment de sol·licitar la baixa es disposa de talonaris d’estupefaents, és imprescindible que, en un termini de 10 dies a comptar des del dia de la sol·licitud, es retorni personalment o per correu postal.

Vies de tramitació

Per correu electròniccol.metges .

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a realitzar el tràmit

En cas de defunció d’un col·legiat cal que es comuniqui per tramitar la seva baixa col·legial.

A fi de facilitar-te tots els tràmits que la defunció comporta, recomanem que es demani cita prèvia per venir.

Ens posarem en contacte amb tu i et demanarem una autorització per habilitar-nos a demanar informació, en nom teu, a la resta de societats del Grup Med de les quals el metge o metgessa en fos client. D’aquesta manera el dia que vinguis a tramitar la baixa, ens ocuparem que un assessor de cadascuna d’aquestes àrees et rebi per informar-te de tots els procediments, facilitant les gestions i fent la visita el màxim de resolutiva.

Documentació

2

Carnet col·legial. Retornar-lo al CoMB personalment o per correu postal.

3

Talonari dels estupefaents. Si en el moment de sol·licitar la baixa disposes de talonaris d’estupefaents, és imprescindible que, en un termini de 10 dies a comptar des del dia de la sol·licitud, els retornis personalment o per correu postal.

Vies de tramitació

Per correu electròniccol.metges .

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a realitzar el tràmit

Informació d'interès