Presentació

La jubilació suposa una nova etapa en la vida i un canvi de rol vital en el metge. Des del Col·legi creiem que és aconsellable iniciar la preparació a la jubilació amb temps per poder prendre les decisions oportunes en el moment en què aquestes siguin el màxim de fructíferes. Per a això, cal disposar de tota la informació a fi de poder valorar les possibilitats existents. En aquest espai trobaràs tots els serveis que hem desenvolupat per tal de facilitar al màxim la teva jubilació.