El CoMB

Coneix el Col·legi, la seva història, funcions i estructura, així com els posicionaments de la Junta de Govern sobre diversos temes d’actualitat

Representem la professió mèdica i som garants de la bona praxi davant dels ciutadans

El CoMB es posiciona davant de fets i situacions d’actualitat que afecten la pràctica mèdica en forma de documents de posició

Dades sobre l’evolució demogràfica dels col·legiats i col·legiades

Recursos impulsats per conservar i promoure la cultura mèdica i del col·lectiu mèdic