Borsa de treball

Consells per fer el currículum

Un cop tinguis cita prèvia per a inscriure’t al Servei d’Ocupació et demanarem que ens facis arribar el teu Currículum Vitae (CV).

A continuació trobaràs algunes recomanacions o idees per a que el puguis elaborar.

Un CV breu no ha de tenir més de dos o tres fulls.

Les dades que hi figuren han d’estar sempre actualitzades, han de ser certes i acreditables.  Cal que estigui adaptat per a cada lloc de treball al qual s’opta.

Proporciona una adreça electrònica amb un nom seriós.

No cal que facis referència a la teva formació de primària i secundària, exceptuant si has estudiat a l’estranger o en un centre de prestigi que t'interessi destacar.

Recorda que no és necessari citar dades personals com: l’estat civil, si tens fills o no...

Els motius de períodes d’inactivitat, canvis de feina etc.. no els has de posar al CV, si s’escau t’ho preguntaran a l’entrevista.

El CV ha de ser breu, clar i concís amb frases curtes i entenedores sense faltes d’ortografia. Per la seva redacció es faran servir expressions impersonals. Hi ha d'haver una coherència en el format i la mida de les lletres i títols.

Apartats que recomanem que apareguin en el teu CV:

 • Dades Personals
 • Experiència Professional.
  És important indicar les dates d’inici i final, el nom del centre i la seva localització.
  També inclou les rotacions, pràctiques professionals, la formació MIR o fellowships.
 • Formació Acadèmica (Grau, formació especialitzada MIR, Màsters i Postgraus, Doctorat)
 • Formació Complementària
 • Idiomes
 • Informàtica
 • Beques
 • Congressos, seminaris, jornades i conferències
 • Publicacions, comunicacions i pòsters

 

CV