Registre

Registre de societats professionals

El registre de Societats Professionals conté les dades públiques de les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, les quals són actualitzades d’acord amb la informació que proporciona cada societat. El registre de Societats Professionals ha estat elaborat d’acord amb el que es disposa en matèria d’accés dels ciutadans a informació pública a l’article 10.2.b de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals en el redactat donat per la Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre; i per l’article 8 de la Llei estatal 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.