Sistema Sanitari Públic

Presentació

El sistema sanitari públic de Catalunya està format per totes les entitats que presten serveis de diversa tipologia en l’àmbit de la salut i és on exerceixen la seva activitat professional la majoria dels metges i metgesses en actiu.

El sistema sanitari català integra en una sola xarxa d’utilització pública, el SISCAT, tots els recursos sanitaris amb diversitat d’entitats proveïdores i fórmules de gestió, i ofereix diversos àmbits de treball als professionals mèdics:

  • Àmbit d’Atenció Primària
  • Àmbit d’Atenció Hospitalària
  • Àmbit Sociosanitari
  • Àmbit Salut Mental

El SISCAT està integrat per centres hospitalaris, equips d'atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental, recursos de transport sanitari urgent i altres serveis sanitaris.

Un total de 68 centres hospitalaris a tot Catalunya, 434 equips d'atenció primària, 102 centres sociosanitaris, 40 centres de salut mental, 428 ambulàncies de suport vital bàsic i avançat (SVB i SVA) i 4 helicòpters medicalitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques, així com més de 900 ambulàncies de transport sanitari no urgent (rehabilitació, diàlisi, etc.).

Aquests dispositius assistencials estan gestionats per entitats de titularitat pública, com és el cas de l’Institut Català de la Salut, però també per Consorcis, Fundacions i entitats privades amb les quals el Servei Català de la Salut (CatSalut) estableix un concert per la prestació de serveis assistencials.

Treballar al sistema sanitari públic