Història

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

El Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC) és una fundació vinculada al Col·legi de Metges de Barcelona dedicada a la conservació i divulgació del seu patrimoni científic-cultural.

El Museu preserva un patrimoni representatiu de la medicina catalana contemporània format per més de 6.000 peces, més de 60 arxius històrics documentals, unes 120 capçaleres de publicacions mèdiques periòdiques i un fons bibliogràfic singular anterior al segle XX.

L'objectiu principal del museu consisteix a ser un instrument de caràcter científic i cultural per a l'educació, de formació i investigació en la comprensió i el coneixement de la història de la medicina, en especial de Catalunya.

El Museu es troba en l’actualitat a Terrassa, des d’on desenvolupa tasques de recerca i preservació de les col·leccions, així com també acull col·laboracions, consultes, investigació i organització d'exposicions permanents i itinerants.

Anar al MHMC

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

El Dr. Xavier Sierra és President del Patronat del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, institució depenent del Col·legi de Metges de Barcelona.

Us donem la benvinguda al bloc del Dr. Xavier Sierra, un espai per apropar-nos a la història, la cultura i l'art a través de la medicina i els seus professionals.

Anar al bloc del Dr. Xavier Sierra