Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista

Assessorament, acompanyament i suport en els àmbits jurídic, psicològic i social en un entorn de confiança i confidencialitat

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va posar en marxa el novembre de 2021 la Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista, des de la qual un equip de professionals experts ofereix acompanyament, assessorament i suport, tant des del punt de vista jurídic, com psicològic i social, a les metgesses que es trobin en aquesta situació.

Unitat Integral d’Atenció a la Metgessa per Violència Masclista

L’accés a la unitat està operatiu 24 hores al dia a través del telèfon del CoMB: 93 567 88 88.

Les metgesses col·legiades que pateixin situacions de violència masclista poden adreçar-se a aquesta unitat, on trobaran un servei d’acompanyament integral i específic i un espai de confiança i confidencialitat on poden ser escoltades i on poden verbalitzar les situacions en les quals es troben immerses. Aquest recurs se suma a dispositius ja existents, com el servei d’atenció permanent de la Generalitat.

L’acompanyament que la Unitat del CoMB ofereix a les metgesses inclou:

Orientació jurídica: acompanyament previ a lajudicialització de la situació. Advocats experts informen sobre les possibilitats de les quals disposa la dona, incidint en la importància de presentar denúncia contra l’agressor (cal tenir present que, amb la denúncia, el sistema atorga automàticament a la víctima de violència masclista el dret a assistència jurídica gratuïta).

Atenció psicològica: a través de la xarxa de professionalsde Fundació Galatea.

Atenció social: a través del Programa de Protecció Social (PPS) del CoMB.