Demografia

Demografia

El seguiment de l’evolució demogràfica del col·lectiu mèdic és fonamental per tal d’analitzar, entendre i preveure reptes i necessitats, tant dels professionals com del sistema sanitari. Des del CoMB fa temps que som conscients de l’enorme valor que té la informació demogràfica i la seva anàlisi de cara a dissenyar estratègies que ajudin a fer front a les necessitats futures amb les millors condicions.

En aquest espai podeu consultar les dades demogràfiques actuals dels col·legiats per especialitat, sexe i edat, així com recuperar informació d’anys anteriors.