Posicionaments

Documents de posició

La junta de Govern del CoMB i el Consell de Col·legi de Metges de Catalunya (CCMC), com a òrgan que agrupa els quatre col·legis de metges de Catalunya, es posicionen davant de fets i situacions d’actualitat que afecten la pràctica mèdica, mitjançant la redacció de Documents de Posició, que sovint compten amb la col·laboració d’experts en les diferents matèries.

Les Comissions de Deontologia del CoMB i del CCMC expressen la seva posició en relació amb qüestions d’actualitat que afecten l’exercici de la professió prenent com a base el Codi de Deontologia.