Estatuts

Els estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona són la norma bàsica d’organització i funcionament de la corporació.

Aquests estatuts van ser aprovats el 26 de juny de 2008 per l’Assemblea de Compromissaris del Col·legi de Metges de Barcelona i estan publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22 de desembre de 2008 (DOGC núm. 5283).

Consulta els estatuts

(publicats al DOGC del 22/12/2008) 

Estatuts