Metges

Certificats col·legials

El Col·legi de Metges Barcelona emet diferents certificats amb les dades que consten al Registre de col·legiats. Si necessites algun altre tipus de certificat posat en contacte amb nosaltres.