Agressions a metges

Què és la Unitat contra la violència als metges?

A través de la Unitat Integral de Violència contra el metge (UIVCM) el CoMB presta especial atenció als metges que han estat agredits, insultats, amenaçats o intimidats mentre exercien la seva professió.

La metodologia de treball de la Unitat encara el problema d’una forma global –des del suport psicològic fins a l’assessorament jurídic- per tal de protegir de forma eficaç al metge que s’ha trobat en alguna d’aquestes desagradables situacions.

Funcions i serveis

Les funcions i els serveis que ofereix la Unitat Integral de Violència contra el metge (UIVCM) són:

Assessorament i suport personal, jurídic i de seguretat al metge víctima d’una agressió

Col·laboració amb institucions i òrgans per treballar amb eficàcia contra la violència

Coordinació amb els centres de treball on es produeixin els incidents o estan en risc

Elaboració de mesures preventives i recomanacions per als professionals i centres

Anàlisi dels incidents, situacions de risc i evolució del problema

Impuls i participació en informes i publicacions del CoMB

Agilització dels processos de comunicació dels incidents de violència a través de Internet