Web Médica Acreditada

Web Mèdica Acreditada (WMA) és un programa del COMB que concedeix un segell de qualitat que identifica a aquells webs que compleixen en els seus continguts uns requisits de qualitat i fiabilitat en el marc del sector mèdic i sanitari.

Amb aquest programa, el COMB contribueix a desenvolupar una Comunitat Mèdica Virtual de referència per als usuaris de salut, ja siguin professionals o ciutadans, que utilitzen la xarxa per informar-se.

WMA