Metges

Alta de col·legiació

La col·legiació és un tràmit obligatori i necessari per exercir la professió.

Per formalitzar-lo cal que vinguis personalment a la seu del CoMB a Barcelona demanant cita prèvia. La gestió té una durada aproximada de 45 minuts i s’hi ha de presentar la documentació original detallada per a cada perfil, que podrà ser verificada en origen. Tot i això, segons el cas podem requerir documentació complementària, fet que farà que et calgui una segona cita per donar-te d’alta.

El tràmit es completarà en el moment que la Junta de Govern aprovi les noves incorporacions.

A partir d’aquest moment podràs sol·licitar el teu carnet al Col·legi o a una de les seves delegacions comarcals.

El teu número de col·legiat és intransferible, i el teu carnet t’acreditarà com a metge.

Informació important

  • És un deure legal i estatutari per a l’exercici tenir subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil per respondre davant de qualsevol incidència en l’exercici. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ofereix una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva.
  • Si comences a exercir per compte propi, hauràs d’escollir entre donar-te d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o al règim de Metge d’Exercici Lliure (MEL) que ofereix la mutualitat Mutual Mèdica. RETA i MEL tenen diferents tipus de prestacions. Informa’t amb els nostres assessors abans d’escollir entre un règim o altre.