Demografia

Resum demogràfic

En aquest espai pots consultar la informació sobre demografia mèdica que el Col·legi ha publicat en els darrers anys al seu Informe Anual:

Grafics