Publicacions

Estudis sobre la Professió

Des de diferents àrees del CoMB es duen a terme estudis que permeten aprofundir sobre temes i aspectes diversos que afecten els metges i metgesses i la professió. Es tracta d’estudis sobre l’exercici professional, bona praxi, demografía mèdica, condicions laborals i de vida dels metges i metgesses, etc. que sovint compten amb la col·laboració dels col·legiats i les col·legiades. Aquests treballs permeten disposar d’informació molt valuosa de cara a posar en marxa programes, serveis o ajuts des del propi Col·legi i també per impulsar col·laboracions amb altres professionals o institucions, així com per formular propostes i/o reclamar millores a les administracions competents.

COVID-19. Lliçons apreses
COVID-19. Lliçons apreses. Per una reforma del sistema de salut de Catalunya
(juliol 2020)
Descarregar
Análisis de la jubilación médica en Barcelona
Análisis de la jubilación médica en Barcelona. ¿Cansados de ejercer?
(2020)
Descarregar
El metge del present
El metge del present. Estudi de la professió 2017
(2016)
Descarregar
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses. Propostes i pla d’acció
(març 2017)
Descarregar
La precarietat laboral del col·lectiu mèdic
La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitat i propostes
(juny 2016)
Descarregar
Situación profesional de los jóvenes médicos especialistas al acabar la residencia en Barcelona
Situación profesional de los jóvenes médicos especialistas al acabar la residencia en Barcelona
(2014)
Descarregar
Estudi demogràfic dels metges del CoMB
Estudi demogràfic dels metges del CoMB
Importància dels metges estrangers
(juliol 2007)
Descarregar
Monografies de Deontologia
Monografia de Deontologia
Principis de confidencialitat en la pràctica clínica
Descarregar