Premis

Premi Higea

El Premi Higea, que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), neix amb la voluntat de reconèixer persones que, no essent metges, destaquen per una trajectòria de defensa i enaltiment dels valors del professionalisme mèdic comunament acceptats dins del contracte social que s’estableix entre la professió mèdica i la societat. A través d’aquest contracte, el metge ofereix els seus coneixements i habilitats per restablir o preservar la salut dels seus pacients, amb una relació de confiança mútua i respecte i emfatitzant la comunicació efectiva, i exerceix un lideratge social basat en la competència, l’autoexigència, la generositat, l’altruisme, la justícia, la universalitat i la solidaritat.

Els candidats al Premi Higea hauran d’haver destacat pels seus posicionaments en defensa d’aquests valors en manifestacions continuades o en altres accions i preses de posició activa i del seu pensament, respectant el pluralisme i atenent els reptes de la societat del segle XXI.

Bases del premi

Candidatures

En ser un premi de reconeixement, no s’admeten les autocandidatures. Aquest premi promou un espai on metges i metgesses col·legiats del CoMB podran reconèixer i distingir la feina i la trajectòria realitzada per persones no metges en defensa dels valors associats al professionalisme mèdic.

Les candidatures es poden presentar de manera individual per part del qualsevol col·legiat/da del CoMB entre el 22 de setembre i 31 d’octubre de 2023 enviant un correu electrònic a l’adreça premihigea , on caldrà fer-hi constar:

  • Nom i cognoms del col·legiat/da que fa la proposta.
  • Número de col·legiat/da que fa la proposta.
  • Adreça electrònica de contacte del col·legiat/da que fa la proposta.
  • Nom i cognoms de la persona candidata que es proposa.
  • Argumentació justificativa de la proposta de candidatura.

Cada col·legiat/da podrà presentar més d’una candidatura al Premi Higea.

Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de Govern del CoMB.

Procés de selecció de candidatures finalistes

La selecció es farà a través d’una comissió de selecció. La seva composició serà acordada per la Junta de Govern del CoMB.

La comissió de selecció triarà les candidatures finalistes d’entre totes les propostes rebudes, atenent a les bases de la convocatòria.

Jurat i elecció de la candidatura premiada

Un jurat serà l’encarregat de triar entre les persones finalistes seleccionades prèviament per la comissió de selecció. La candidatura premiada sortirà d’un procés de votació secret, amb prèvia deliberació. Es realitzarà la corresponent Acta, la qual es farà pública a l’acte de lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional.

El jurat estarà integrat pel/per la president/a de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, el/la president/a de la Comissió de Deontologia del CoMB, expresidents/es del CoMB, fins a cinc persones vinculades a la professió mèdica i el/la president/a del CoMB, que actuarà com a president/a del Jurat.

 

Lliurament de premi

El lliurament del Premi Higea, que no té dotació econòmica, es farà el dia 27 de novembre de 2023, en el decurs de l’acte de lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona.