Notícies

La “guerra de preus” de les asseguradores de salut amenaça la qualitat del sector

Cal defensar la qualitat de la medicina privada davant la baralla de preus del sector de les pòlisses de salut i “l’Administració ha d’intervenir per assentar acords i un marc normatiu amb regles clares” per protegir als metges que treballen per les mútues. Aquestes són les reivindicacions que ha fet el Dr. Jaume Padrós, president del COMB, en la presentació de l’enquesta d’Assegurança Lliure i el rànquing de les mútues 2015, que recull l’opinió dels metges de Barcelona que treballen en entitats d’assegurances. 


El Dr. Padrós, el Dr. Ramon Torné, president de la Secció d’Assegurança Lliure del COMB, i Dr. Marc Soler, director general corporatiu del COMB han presentat els resultats davant la premsa, i han posat de  manifest que estem un context de “guerra de preus” en el sector de les pòlisses de salut i que cal defensar la qualitat de la medicina privada. 

Aquesta “guerra” entre companyies incideix negativament sobre el sector, ja que els professionals de la salut veuen com empitjoren les seves condicions com a treballadors i hi troben dificultats per realitzar la  seva tasca. Aquesta situació afecta al 20-25% dels metges de la província de Barcelona. El sector també es veu amenaçat pel risc l’oligopoli dels centres que es concentren en poques companyies. D’altra banda,  els pacients també es veuen perjudicats degut a la manca d’informació de la “lletra petita” i canvis sobtats en les condicions de contractació. A mig termini, aquesta “guerra de preus” pot suposar un risc per al sector.

El COMB fa temps que adverteix sobre els riscos que comporta l’acció d’algunes entitats de reduir els quadres mèdics, limitar les prestacions dificultant l’accés dels metges, en nom dels seus pacients, a proves diagnòstiques i a tractaments, i canviar unilateralment les retribucions per l’activitat assistencial realitzada. Aquestes advertències és veuen recolzades per la veu dels professionals que treballen en el sector. 

El rànquing de les entitats asseguradores 

El rànquing s’ha elaborat a partir d’una enquest a feta a més de 300 metges del sector que han valorat les mútues segons diferents aspectes com les seves condicions de treball, la seva relació amb la companyia, l’agilitat de les entitats en la gestió de tràmits burocràtics, terminis de pagament, gestió…  De nou, tal i com es revelava en l’equesta feta al 2013, la dificultat en l’acturització de les proves i tractaments, el nivell d’honoraris i l’excès de  burocràcia són els punts que generen més descontent entre els enquestats.

A Catalunya, al voltant de 6.000 metges treballen en el sector de les assegurances sanitàries, dels quals el 59% és la seva activitat principal, segons dades de l’enquesta. Les entitats d’assegurança lliure donen servei a més de 2 milions de persones.

El Col·legi de Metges de Barcelona també ha donat a conèixer un full informatiu sobre “Què cal saber sobre les assegurances sanitàries privades” i ha presentat l’Oficina d’Informació al Ciutadà sobre mútues, que es gestionarà amb la col·laboració de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat.