Notícies

El COMB publica un tríptic informatiu sobre assegurances sanitàries

Els pacients ja tenen a la seva disposició el tríptic informatiu dedicat a la medicina privada, elaborat  pel COMB i la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure. En aquest document, adreçat tant als col·legiats com a la ciutadania en general, s’apunten els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança privada d’assistència sanitària. 


Els usuaris sempre han d’informar-se adequadament sobre la cobertura de la seva assegurança, així com de les primes, la política d’admissions i baixes, el tipus de quadre mèdic de que disposen i els centres hospitalaris que queden coberts, entre d’altres. Abans de contractar una pòlissa, però, el COMB recomana demanar informació al metge de confiança o a les diferents entitats assegurades per poder comparar ofertes i serves mèdics. 

En el full informatiu també es recorda als usuaris que el COMB compta amb el Registre de Societats Professionals i al Registre de Metges (on s’hi poden trobar les dades actualitzades i públiques dels metges col·legiats i les especialitats mèdiques registrades) i posa a la seva disposició l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OIC) en cas que necessitin qualsevol tipus d’informació relativa a la prestació de cobertures de les diferents pòlisses. 

Aquest document s’ha presentat en la roda de premsa celebrada avui al COMB per presentar els resultats de l’enquesta d’Assegurança Lliure i el rànquing de les mútues 2015. En la roda de premsa s’ha posat de manifest que la medicina privada té una presència important a Catalunya: gairebé el 25% de la població catalana opta per ella, bé adreçant-se directament al metge o bé a través d’una mútua, i més de 6.000 professionals de la salut hi presten els seus serveis.