Eleccions CoMB 2021

Modalitats de votació

Les modalitats de votació a les eleccions del 22 de setembre de 2021 són presencial o per correu postal:

VOTACIÓ PRESENCIAL
La votació presencial pot exercir-se en paper o electrònicament (urna electrònica)

 • Votació presencial en paper (a la seu del CoMB a Barcelona)
  El vot presencial en paper només es podrà emetre el dia de les eleccions a la seu del CoMB a Barcelona (Passeig de la Bonanova, 47) on hi haurà constituïdes les meses electorals. A la seu del CoMB a Barcelona no es podrà emetre el vot presencial electrònic.

 • Votació presencial electrònica (a les delegacions comarcals)
  Les delegacions comarcals del CoMB situades a Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic disposaran de punts presencials de votació electrònica, amb dispositius informàtics per a l’emissió del vot (urna electrònica).

  Per tant, els metges que el dia de les eleccions es personin físicament a les delegacions comarcals podran exercir, únicament, el vot presencial electrònic. A les delegacions no es podrà emetre el vot en paper.

  La identificació dels votants per a la votació presencial electrònica es farà, indistintament, amb:
  • Certificat digital emès per Firmaprofesional (el que distribueix el CoMB amb el carnet de col·legiat).
   Si no en disposeu podeu demanar-lo aquí.
  • DNI electrònic emès per la Dirección General de Policia.

Els col·legiats, tant en el vot en paper com en l'electrònic, podran escollir el lloc on voten amb independència de la comarca d’adscripció.

La jornada de votació serà el 22 de setembre de 2021 i l’horari de votació presencial, tant en paper com electrònica, serà de 9 a 20 hores.

VOTACIÓ PER CORREU POSTAL
Les condicions del vot per correu postal son les establertes als Estatuts del CoMB. Es podrà exercir a partir de la tramesa que farà la Junta Electoral un cop proclamades les candidatures.

Barcelona 29 de juny de 2021