Eleccions CoMB 2021

Junta electoral

La Junta Electoral escollida per l’Assemblea de Compromissaris en sessió de 29 de junt de 2021, està composta pels següents membres:

Titulars

Jaume Roigé Solé
Adriana Bataller Bassols
Alfons Malet Casajuana
Celia Cols Sagarra 
Josep Fandos Olona
Gabriel Gili Cirera  

 

Barcelona, 29 de juny de 2021

Suplents

Ramon Torné Escassany
Roser Garcia Guasch
Joaquim Camps Domènech
Montserrat Bellver Vives
Elena O’Callaghan Castellà
Lluís Guerrero Sala