Eleccions CoMB 2021

Anunci convocatòria d'eleccions

La Junta de Govern comunica als col·legiats i col·legiades la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres de l’Assemblea de Compromissaris i de la Junta de Govern.

Les votacions es celebraran el dia 22 de setembre de 2021, de conformitat amb els Estatuts col·legials, en les condicions acordades per la Junta de Govern celebrada el 29 de juny de 2021, i d'acord amb el calendari electoral aprovat.

 

Carta de convocatòria del President

 Barcelona, 29 de juny de 2021