Eleccions CoMB 2021

Anunci publicació del cens electoral

Es fa públic, d’acord amb l’article 20.2 dels Estatuts, el cens electoral tancat el 29 de juny de 2021.

Accés al cens electoral

El cens també es pot consultar a:


El termini per a la presentació d’impugnacions del cens finalitza el 14 de juliol de 2021.

 

Barcelona, 29 de juny de 2021.