Eleccions CoMB 2021

Comunicat de la Junta Electoral

La Junta Electoral comunica que a les 14,00 hores del dia 29 de juliol de 2021, hora i data límit per a la presentació de candidatures a la Junta de Govern i a delegats de l’Assemblea de Compromissaris del CoMB, s’ha presentat una única candidatura, encapçalada pel Dr. Jaume Padrós Selma anomenada “Padrós 2021 Professionalisme”, i que ha estat proclamada en verificar-se el compliment de les condicions d’elegibilitat dels seus candidats i de la resta de requisits previstos estatutàriament.

L’article 22.4 dels estatuts col·legials disposa que “En cas que es proclamés una sola candidatura, la Junta Electoral, sense necessitat de continuar el procediment electoral ni celebrar la jornada de vot o sufragi, la declararà guanyadora.”

En conseqüència, es declara guanyadora de les eleccions a la Junta de Govern i a delegats de l’Assemblea de Compromissaris la candidatura proclamada que encapçala el Dr. Jaume Padrós Selma.

 

Junta de Govern

President: DR. JAUME PADRÓS SELMA
Vicepresidenta 1a: DRA. ELVIRA BISBE VIVES
Vicepresident 2n: DR. JAUME SELLARÈS SALLAS
Secretari: DR. GUSTAVO ANDRÉS TOLCHINSKY WIESEN
Vicesecretari: DRA. SÒNIA MIRAVET JIMÉNEZ
Tresorer-comptador: DR. LLUÍS ESTEVE BALAGUÉ
Vocal 1a: DRA. MIREIA PUIG CAMPMANY
Vocal 2n: DR. ANTONIO de PADUA TRILLA GARCIA
Vocal 3a: DRA. MÒNICA POVEDANO PANADÈS
Vocal 4a: DRA. ANNA OLIVÉ TORRALBA
Vocal 5è: DR. RAMON VILLALONGA PUY
Vocal 6è: DR. ROBERTO CARLOS GÜERRI FERNÁNDEZ
Vocal 7a: DRA. MARIA BEATRIU BILBENY DE FORTUNY
Vocal 8è: DR. JORDI ALIGUÉ CAPSADA
Vocal 9a: DRA. ROSA MARIA CALVO ESCALONA

Vocals suplents a càrrecs nominals:
DRA. ANNA CARRERES MOLAS
DRA. YOLANDA JORDAN GARCIA

Vocals suplents a vocalies:
DR. ORIOL MIRALLAS VIÑAS
DRA. ELISENDA FLORENSA CLARAMUNT
DR. FERRAN FILLAT GOMÀ

 

Assemblea de compromissaris (300 delegats)

Es relacionen, dividits per comarques, tots els candidats proclamats en l’ordre presentat per la candidatura, i es marquen amb un número al costat els delegats que formaran part de l’Assemblea de Compromissaris d’acord amb el nombre de delegats que correspon a cada demarcació comarcal:

Alt Penedès (5), Anoia (5), Bages (8), Baix Llobregat (28), Barcelonès (173), Berguedà (5), Garraf (5), Maresme (15), Osona (5), Vallès Occidental (40), Vallès Oriental (11).

 

Veure candidats proclamats a l’Assemblea de Compromissaris

 

Barcelona, 29 de juliol de 2021

LA JUNTA ELECTORAL