Eleccions CoMB 2021

Acords i normativa aplicable

Acords de la Junta de Govern de 29/06/21 de convocatòria d’eleccions

A) Convocatòria, condicions i calendari electoral
B) Publicitat de la convocatòria
C) Modalitats de votació i unicitat del vot
  • Condicions del vot presencial en paper i del vot per correu postal
  • Condicions del vot electrònic presencial (urna electrònica).

D) Designació d’auditor per al procés de vot electrònic
E) Tancament i publicació del cens electoral. Distribució de compromissaris per comarques.


Consulta els acords

 

Normativa aplicable

Les Eleccions col·legials es celebren d'acord amb els Capítols II, III i VI del Títol II dels Estatuts del CoMB (DOCG núm.5283, de 22 de desembre 2008).

Consulta els estatuts