Notícies

La Junta de Govern del COMB fa arribar al Conseller de Salut un document de reflexions i propostes per fer efectiva la participació dels professionals de l’ICS

Després de consultar l’opinió de diversos metges i metgesses de l’Institut Català de la Salut (ICS), representatius dels diferents àmbits assistencials, de gestió i responsabilitats, la Junta de Govern del COMB ha elaborat un document de reflexió i propostes de mesures organitzatives, elements de gestió i de participació dels professionals en els centres de l’ICS.
 
Com ja ens hem fet ressò en multitud d'ocasions, la viabilitat del sistema sanitari passa de manera prioritària per una major participació directa dels professionals clínics en la presa de decisions i en la gestió. També és imprescindible augmentar el grau de satisfacció dels que treballen en el sistema sanitari públic. L’aplicació de tot aquest conjunt de mesures contribuirà sens dubte a la millora de l’atenció als pacients.
 
Per tant, és imprescindible actualitzar els pressupostos de la sanitat pública per renovar les retribucions dels professionals, així com revisar la inversió en els centres sanitaris i  realitzar un canvi transcendent en el paper del metge en la gestió i participació en el comandament dels Hospitals i Centres d’Atenció Primària de l’ICS.