Promoció de la Salut a la feina: la cura de la Salut del Professional

taller feina, vivència o supervivència

Aquest seminari pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional.

Activitat organitzada per la Fundació Galatea i finançada pel Programa de Protecció Social.

Més informació



Informació relacionada: